Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านกรณีที่ท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สั่งซื้อสินค้า เข้าร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถาม หรือมีส่วนร่วมกับเราในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยเมื่อมีการสั่งซื้อหรือลงทะเบียน เราอาจจะต้องการข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ยังสามารถเข้าร่วมเว็บไซต์เราโดยไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้

ในส่วนของ Cookie เราได้ใช้เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น เพื่อเความสะดวกในการใช้เว็บไซต์ รวมถึงประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าของเรา

 • นโยบายการใช้ข้อมูล

เราอาจนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนหรือการสั่งซื้อสินค้า การเข้ารวมโปรโมชั่นต่างๆ นำไปใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อเพิ่มประสบการณ์ส่วนตัวของท่าน ซึ่งเราจะจัดส่งข้อมูลและเนื้อหาที่ท่านสนใจเป็นการส่วนตัว
 • เพื่ออนุญาตให้เราตอบกลับ กรณีท่านมีข้อสงสัยการบริการต่างๆของเรา
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมต่างๆของท่าน
 • เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมและเข้าร่วมโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารกับทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการยกเลิกหรือระงับการรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นทางอีเมล์ ท่านสามารถยกเลิกได้ทางหน้าประวัติส่วนตัว โดยคลิกช่องการรับข่าวสารข้อมูลออก หรือ ท่านสามารถยกเลิกได้ผ่านทางอีเมล์ของท่านบริเวณส่วนท้ายของอีเมล์ โดยเลือก ยกเลิกการรับข่าวสารโปรโมชั่น
 • นโยบายการรักษาข้อมูลของสมาชิก

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้เครือข่ายการรักษาความปลอดภัยที่เข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จำกัดที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ และบุคคลเหล่านั้นต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับ ในส่วนข้อมูลการเงินของท่านจะถูกเก็บไว้โดยระบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

เราจะไม่มีการขายหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ ยกเว้นในกรณีที่บุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์หรือฝ่ายอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเรา ตราบที่บุคคลเหล่านั้นตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลของเราเป็นความลับ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวนั้นเหมาะสม

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดเยี่ยมชมในส่วนของ เงื่อนไขและข้อตกลง เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของการใช้งาน การสละสิทธิ์และข้อจำกัดต่างๆ ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 • คำถามและข้อเสนอแนะ

หากท่านมีคำถามหรือและข้อเสนอแนะกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านสามารถส่งอีเมล์เข้ามาติดต่อเราได้ที่ [email protected]

 • ความยินยอมของท่าน

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา นั่นหมายถึงท่านได้ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขต่างๆของทางเว็บไซต์เราเรียบร้อยแล้ว